Problemy z podziałem majątku- kiedy warto skorzystać z pomocy radcy prawnego?

podział majątku

Radca prawny może pomóc w wielu kwestiach związanych z podziałem majątku, szczególnie w przypadku trudnych sytuacji, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia. Zastanawiasz się, czy warto skorzystać z jego usług? W poniższym artykule postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości.

Jakie uprawnienia związane z podziałem majątku ma radca prawny?

Przede wszystkim radca prawny może pomóc w negocjacjach dotyczących podziału majątku, doradzić, jakie rozwiązanie będzie dla strony korzystne, jakie dokumenty powinny być przygotowane, jakie przepisy prawne będą miały zastosowanie w danej sytuacji oraz jakie ryzyka związane z podziałem majątku mogą wystąpić. W przypadku, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia, może pomóc w rozwiązaniu sporu poprzez mediację lub postępowanie sądowe. Jako radca prawny z Białej Podlaskiej, w przypadku postępowania sądowego, reprezentuję też swojego klienta przed sądem, przygotowuję i składam wnioski oraz argumentuję swoje stanowisko na podstawie przepisów prawa.

Co oznacza podział majątku w procesie rozwodowym?

Podział majątku w procesie rozwodowym dotyczy podziału majątku nabytego przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Zgodnie z prawem, w trakcie rozwodu małżonkowie muszą podzielić swoje majątki, a w przypadku braku porozumienia, sąd będzie musiał dokonać podziału. Podział majątku małżeńskiego polega na wyodrębnieniu majątku wspólnego małżonków oraz majątku osobistego każdego z małżonków. Majątek wspólny obejmuje m.in. nieruchomości, samochody, środki pieniężne, przedmioty wartościowe, a także majątek nabyty przez każdego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa. W przypadku podziału majątku, sąd będzie kierował się zasadą uczciwego podziału. Oznacza to, że podział powinien być przeprowadzony w sposób sprawiedliwy dla obu stron.