Rozwód – Biała Podlaska

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozwód jest dopuszczalny jedynie w przypadku wstąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Rozpad zupełny oznacza zerwanie wszystkich więzi łączących małżonków: emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest orzeczenie rozwodu, gdy zostały utrzymane pewne aspekty więzi gospodarczej (np. wspólne mieszkanie). W trakcie rozprawy rozwodowej sąd może rozstrzygać także o opiece nad dzieckiem czy alimentach.

Negatywne przesłanki rozwodu

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa także negatywne przesłanki rozwodu. Ich istnienie bądź nieistnienie musi być zbadane w każdej ze spraw. Wykrycie przesłanek negatywnych uniemożliwia orzeczenie rozwodu mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Rozwód nie jest dopuszczalny, jeśli:

  • wskutek ustania małżeństwa miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków;
  • orzeczenie rozwodu byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego;
  • rozwodu żądałby tylko małżonek winny rozkładu pożycia, a drugi z małżonków odmawia zgody (przyczyna odmowy i jej zgodność z zasadami współżycia społecznego są badane przez sąd).

Pomoc radcy prawnego w procedurze rozwodowej

Mamy wieloletnie doświadczenie w udzielaniu porad i podejmowaniu czynności prawnych związanych ze sprawami rozwodowymi. Wśród działań naszej kancelarii w Białej Podlaskiej są m.in.:

  • przygotowanie i złożenie pozwu o rozwód;
  • przygotowanie i złożenie wniosku o podział majątku;
  • przygotowanie odpowiedzi na pozew lub wniosek małżonka klienta;
  • zapoznanie klienta z procedurą rozwodową;
  • reprezentowanie klienta w sądzie.