Prawo Cywilne

  • porady i konsultacje prawne z zakresu prawa cywilnego, w tym: prawa spadkowego, ochrony dóbr osobistych, oraz odszkodowań;
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów;
  • dochodzenie roszczeń;
  • zastępstwo w postępowaniach sądowych i mediacyjnych;
  • windykacja należności;
  • reprezentowanie Klientów przed organami egzekucyjnymi;
  • pomoc prawna w zakresie upadłości konsumenckiej;