Home » Porady prawne – Biała Podlaska » Prawo rodzinne i opiekuńcze – Biała Podlaska

Prawo rodzinne i opiekuńcze – Biała Podlaska

Prawo rodzinne i opiekuńcze zawiera normy regulujące stosunki materialne i niematerialne między małżonkami i krewnymi. W jego obszar wchodzą również przepisy dotyczące opieki, przysposobienia i kurateli. W obrębie prawa rodzinnego i opiekuńczego wyróżnia się kilka nadrzędnych zasad. Są wśród nich:

 • zasada dobra dziecka;
 • zasada ochrony rodziny;
 • zasada równouprawnienia małżonków;
 • zasada monogamii;
 • zasada trwałości małżeństwa.

Akty prawa rodzinnego i opiekuńczego

Nadrzędnym aktem prawnym, w którym zawarte są zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego, jest Konstytucja RP. Tekst polskiej ustawy zasadniczej zawiera artykuły dotyczące m.in. pojęcia małżeństwa, równouprawnienia kobiety i mężczyzny, prawnej ochrony życia, prywatności czy wolności wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. Ważnym dokumentem, który należy wziąć pod uwagę, rozpatrując sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, jest również Konwencja o prawach dziecka, która jako nadrzędną regulację przyjmuje zasadę dobra dziecka.

Większość norm regulujących tą gałąź prawa zawartych jest w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Złożony jest on z trzech następujących tytułów – Małżeństwo, Pokrewieństwo i powinowactwo, Opieka i kuratela. Kodeks normuje m.in. takie zagadnienia, jak: zawarcie i ustanie małżeństwa, separacja, prawa i obowiązki małżonków, pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dzieckiem, alimenty, ustanowienie opieki.

Czynności prawne podejmowane przez naszą kancelarię w Białej Podlaskiej

Jako kancelaria z Białej Podlaskiej podejmujemy się następujących czynności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • sprawy o rozwód i separację;
 • sprawy alimentacyjne;
 • sprawy dotyczące pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej;
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi;
 • sprawy związane z ustaleniem, zaprzeczeniem ojcostwa;
 • sprawy związane z ustaniem wspólności majątkowej i sprawy o podział majątku;
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli oraz sprawy o ubezwłasnowolnienie;
 • sprawy z zakresu aktów stanu cywilnego.