Alimenty – Biała Podlaska

Alimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciążający krewnych w linii prostej lub rodzeństwo. Najczęściej obowiązek alimentacyjny świadczony jest na rzecz dzieci, a jego nałożenie może towarzyszyć sprawom rozwodowym rodziców. Obowiązek ten nie jest zależny od władzy rodzicielskiej – może być nałożony również na rodzica tej władzy pozbawionego.

Na jakiej podstawie ustalana jest wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zależna jest zarówno od uzasadnionych potrzeb dziecka, jak i sytuacji materialnej i możliwości zarobkowych rodzica obciążonego obowiązkiem alimentacyjnym. Na uzasadnione potrzeby dziecka mają wpływ takie czynniki jak wiek, stan zdrowia czy dotychczasowa stopa życiowa. Dostarczane środki mają za zadanie zapewnić dziecku nie tylko podstawową egzystencję, ale również komfortowe warunki do rozwoju. Możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica określa się natomiast nie tylko na podstawie aktualnych zarobków, ale umiejętności, wykształcenia i doświadczenia, czyli potencjału zarobkowego.

Czynności prawne w postępowaniu alimentacyjnym

Radca prawny to nieoceniona pomoc w sprawach o alimenty. Nasza kancelaria z Białej Podlaskiej ma wieloletnie doświadczenie w podejmowaniu czynności prawnych z zakresu prawa rodzinnego. Cechują nas szybkość działania i profesjonalizm. Naszym klientom oferujemy m.in.:

  • przygotowanie i złożenie pozwu o alimenty;
  • działania mające na celu podwyższenie lub obniżenie określonej kwoty alimentów;
  • działania ukierunkowane na zniesienie obowiązku alimentacyjnego;
  • wsparcie oraz reprezentacja klientów zarówno na etapie postępowania sądowego, jak i postępowania egzekucyjnego.