Jak dochodzić odszkodowania, gdy ubezpieczyciel odmówił wypłaty?

prawo legalne

Niejednokrotnie zdarza się, że po zgłoszeniu do towarzystwa ubezpieczeniowego po wypłatę odszkodowania, klienci spotykają się z odmową. Warto wtedy pamiętać, że każda osoba objęta ubezpieczeniem ma prawo do pełnego zapoznania się z dowodami i argumentacją ubezpieczyciela. Jakie można podjąć działania, by wpłynąć na zmianę jego decyzji? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule.

W jaki sposób odwołać się od odmowy wypłaty przez ubezpieczyciela? 

Zgodnie z polskim prawem możliwe jest podjęcie działań, które mają doprowadzić do ponownego rozpatrzenia sprawy przez ubezpieczyciela lub weryfikacji słuszności jego decyzji przez inne podmioty. Działania te należy podjąć jak najszybciej, ponieważ roszczenia o odszkodowanie mogą ulec przedawnieniu. W pierwszej kolejności warto podjąć negocjacje z zakładem ubezpieczeń. Odwołanie musi być konkretne – należy precyzyjnie uzasadnić, dlaczego decyzja ubezpieczyciela jest niesłuszna. W wyjątkowo skomplikowanych przypadkach pomocne może okazać się zlecenie rzeczoznawcy wyceny danej szkody. Jeżeli roszczenie klienta jest faktycznie uzasadnione, a ubezpieczyciel w dalszym ciągu odmawia wypłaty odszkodowania, można skierować sprawę do sądu. Jeśli szukasz adwokata w Białej Podlaskiej, zapoznaj się z naszą ofertą.  

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania? 

Jednym z najczęstszych argumentów przeciwko wypłacie odszkodowania przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest tzw. „rażące zaniedbanie”. Pojęcie to jest jednak bardzo szerokie i niedoprecyzowane, dlatego klient powinien domagać się przedstawienia konkretnych dowodów, potwierdzających jego słuszność. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty, jeśli klient nie opłacił składki, podał nieprawdziwe informacje lub szkoda nie została prawidłowo wykazana.