Co grozi za naruszenie praw autorskich?

prawo autorskie

Choć konsekwencje naruszenia praw autorskich są poważne, to w dalszym ciągu regulujące je przepisy są jednymi z najczęściej łamanych. Na szczęście w ostatnich latach świadomość twórców w tym aspekcie jest coraz większa, co widać poprzez wzrost liczby spraw sądowych dotyczących naruszania praw autorskich. Jakie są ich prawne konsekwencje? Odpowiadamy w poniższym artykule.  

Kary za naruszenie autorskich praw osobistych

Kary za naruszenie praw autorskich przyjmują różną formę – inne obowiązują w przypadku autorskich praw osobistych, a inne majątkowych. Przykładem tych pierwszych jest np. prawo do nienaruszalności treści i formy utworu lub jego autorstwa. W wymienionych przypadkach, sąd może nakazać zaniechania ich naruszenia lub nakazać, aby osoba, która dopuściła się naruszania, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków poprzez np. publiczne przeprosiny czy zniszczenie egzemplarzy utworu. Sankcją może być także zapłata sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia.

Porady prawne w Białej Podlaskiej dotyczące praw autorskich uzyskasz w naszej kancelarii.

Czym grozi naruszenie autorskich praw majątkowych?

Naruszenie autorskich praw majątkowych niesie za sobą nieco bardziej dotkliwe konsekwencje. I w tym przypadku sąd może nakazać zaniechanie naruszenia i usunięcie jego skutków, ale również naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych (odszkodowanie lub przywrócenie stanu poprzedniego) lub poprzez zapłatę dwukrotności wynagrodzenia, które byłoby należne, gdyby uprawniony udzielił zgodny na korzystanie z utworu. Wyrok sądu może też zobowiązać sprawcę do wydania uzyskanych korzyści. Najczęściej jest to całość zysków osiągniętych przez naruszenia, które uzyskał on w związku z korzystaniem z cudzego utworu pomniejszonych o poniesione przez niego nakłady.