Co warto wiedzieć o obowiązkach alimentacyjnych?

alimenty

Uprawnionym do alimentów może być nie tylko dziecko. Zakres podmiotowy jest znacznie szerszy, niż mogłoby się wydawać. Co ciekawe, alimentami mogą być zaś nie tylko środki pieniężne. Poniżej poznasz kilka najważniejszych informacji z zakresu alimentacji, które powinien znać każdy, kto ma rodzinę.

Obowiązek alimentacyjny – co to takiego?

Cytując art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Mogą to być nie tylko środki pieniężne, ale i świadczenie w naturze. W drugim przypadku gwoli przykładu można wskazać zakup żywności lub środków higienicznych, a także opłacenie rehabilitacji lub zajęć dodatkowych na rzecz uprawnionego.

Kogo dotyczy obowiązek alimentacyjny?

Ponownie warto sięgnąć do treści KRO. Wspomniany art. 128 wskazuje, że obowiązek ten dotyczy krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Wbrew pozorom zakres podmiotowy jest znacznie szerszy. Jako radcy prawni z Białej Podlaskiej uczulamy, że istnieją także inne przepisy regulujące tę materię. Mowa tu np. o obowiązku alimentacyjnym względem małżonka, byłego małżonka czy przysposobionego. Uogólniając, zobowiązanie może wynikać ze stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa lub przysposobienia.

Na jakiej podstawie wylicza się wysokość alimentów?

Kwota czy też wartość świadczeń w naturze nie może być dowolna. Jej wysokość, w przypadku braku porozumienia między stronami, określa sąd. Zgodnie z art. 135 §1 KRO, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od:

  • usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego – czyli nie wszystkich, a takich, które umożliwiają godziwy byt.
  • zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego – czyli nie tylko od rzeczywistej wysokości comiesięcznego dochodu, ale także od stanu majątkowego.